Khóa học tiếng Anh chuẩn bị TOEFL, IELTS hoặc Cambridge English

Bạn có thể chuẩn bị cho bất kỳ bài kiểm tra hoặc kỳ thi quốc tế với tốc độ của mình.
Be
Những đặc tính khóa học đàm thoại:
Khóa học diễn ra trực tuyến trong Zoom
Cường độ của các lớp học 2-3 lần một tuần
Thời gian khóa học 10 buởi học
Chuẩn bị thi
1
TOEFL — Test of English as a Foreign Language
2
IELTS — International English Language Testing System
3
Kỳ thi Cambridge English
1
TOEFL — Test of English as a Foreign Language
2
IELTS — International English Language Testing System
3
Kỳ thi Cambridge English
Quá trình khóa học diễn ra như thế nào?
1
Đọc
Đọc và dịch 3 văn bản, trả lời một số câu hỏi;
2
Viết
Viết 2 bài luận về các chủ đề được chỉ định; người kiểm tra chú ý đến ngữ pháp, tính chính xác và sự đúng đắn về văn phong;
3
Nghe
Nghe 2 đoạn văn bằng tiếng Anh Mỹ và trả lời một số câu hỏi, hoặc làm một số bài kiểm tra cho mỗi đoạn;
4
Nói
Giao tiếp với người chấm thi bằng tiếng Anh Mỹ + trả lời 6 câu hỏi, hình thành rõ ràng suy nghĩ của bạn
1
Đọc
Đọc và dịch 3 văn bản, trả lời một số câu hỏi;
2
Viết
Viết 2 bài luận về các chủ đề được chỉ định; người kiểm tra chú ý đến ngữ pháp, tính chính xác và sự đúng đắn về văn phong;
3
Nghe
Nghe 2 đoạn văn bằng tiếng Anh Mỹ và trả lời một số câu hỏi, hoặc làm một số bài kiểm tra cho mỗi đoạn;
4
Nói
Giao tiếp với người chấm thi bằng tiếng Anh Mỹ + trả lời 6 câu hỏi, hình thành rõ ràng suy nghĩ của bạn
Bảng giá
Sự học cá nhân trực tuyến - khóa học cơ bản
5 lớp học 1.720.000 VND/đăng ký 340.000 VND/buổi học (có hiệu lực 21 ngày)
10 lớp học 3.270.000 VND/đăng ký 320.000 VND/buổi học (giảm giá 5%) (có hiệu lực 42 ngày)
20 lớp học 6.210.000 VND/đăng ký 310.000 VND/buổi học (giảm giá 10%) (có hiệu lực 84 ngày)
40 lớp học 11.000.000 VND/đăng ký 270.000 VND/buổi học (giảm giá 20%) (có hiệu lực 168 ngày)
Tất cả tài liệu học tập đã bao gồm trong học phí
BeBest
Danh cho ngươi lơn
40 lớp học 104.400.00 VND/Giá thuê bao (VND) 4.176.000.00 VND
24 lớp học 127.600.00 VND/Giá thuê bao (VND) 3.062.400 VND
8 lớp học 162.400.00 VND/Giá thuê bao (VND) 1.299.200 VND
40 lớp học 81.200.00 VND/Giá thuê bao (VND) 3.248.000 VND
BeBest
Cho trẻ em
24 lớp học 116.000.00 VND/Giá thuê bao (VND) 2.784.000 VND
8 lớp học 127.600.00 VND/Giá thuê bao (VND) 1.020.000 VND
Mẫu liên hệ
Bằng cách nhấp vào nút Gửi, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân và đồng ý với chính sách bảo mật