Khóa học đàm thoại tiếng Anh

Khóa học này dựa trên phương pháp giảng dạy hiện đại, có thể học trong nhóm và cá nhân, phù hợp cho tất cả loại tuổi, cho các người có trình độ khác nhau từ Beginner đến Advanced.
Be
Những đặc tính khóa học đàm thoại:
Khóa học diễn ra trực tuyến trong Zoom
Cường độ của các lớp học 2 lần một tuần
Thời gian khóa học 32 buởi học
Cho сác người muốn:
1
nâng cao trình độ của mình;
2
vượt qua rào cản ngôn ngữ;
3
học ngôn ngữ trong một thời gian ngắn;
4
đi du lịch;
5
thay đổi công việc
1
nâng cao trình độ của mình;
2
vượt qua rào cản ngôn ngữ;
3
học ngôn ngữ trong một thời gian ngắn;
4
đi du lịch;
5
thay đổi công việc
Những giai đoạn khóa học
1
Beginner
Bạn sẽ học từ vựng và ngữ pháp mới, ngay lập tức áp dụng sự hiểu biết đó trong cuộc đối thoại, tranh luận, thảo luận, vai trò chơi. Chúng tôi không cung cấp cho bạn nhiều bài tập viết, 70% thời gian giờ học sinh viên viết, nói chuyện và thực tập, 30% — giáo viên ôn và giải thích.
2
Elementary
Mục tiêu chính của khóa học này dạy bạn cách bắt đầu nói tiếng càng sớm càng tốt và cảm thấy thoải mái trong không gian nói tiếng Anh.
3
Pre-Intermediate
Bạn sẽ học cách sử dụng cấp so sánh và cấp cao nhất của các tính từ, mạo từ, động từ phương thức để diễn đạt nghĩa vụ, điều cấm, khả năng, giả định, nói về thói quen và trạng thái của mình trong quá khứ, cũng như sử dụng giọng bị động, tất cả các loại câu điều kiện và lời nói gián tiếp, sử dụng chính xác danh động từ và động từ nguyên thể.
4
Intermediate
Bạn sẽ học cách sử dụng cấp so sánh và cấp cao nhất của các tính từ, mạo từ, động từ phương thức để diễn đạt nghĩa vụ, điều cấm, khả năng, giả định, nói về thói quen và trạng thái của mình trong quá khứ, nói về thói quen và trạng thái của mình trong quá khứ, cũng như sử dụng giọng bị động, tất cả các loại câu điều kiện và lời nói gián tiếp, sử dụng chính xác danh động từ và động từ nguyên thể.
5
Upper-Intermediate
Bạn sẽ học cách sử dụng chính xác gần như tất cả các thì. Chúng ta hình thành các loại câu nghi vấn khác nhau, hiểu biết cách sử dụng trợ động từ chính xác, câu so sánh, biết về việc sử dụng tính từ như danh từ. Bạn sẽ học các cấu trúc với wish, sẽ biết cách phân biệt giữa used to, be used to, get used to.
6
Advanced
Bạn sẽ học cách sử dụng liên từ ( và từ khuếch đại, cụm động từ với get, sẽ biết cách phân biệt khi nào have là động từ chính, còn khi nào là trợ động từ. Việc sử dụng động từ phương thức để diễn đạt giả định và đoán, sự cho phép, nghĩa vụ, nhu cầu, đảo ngữ, giọng bị động và việc xây dựng câu phức tạp. Bạn sẽ học được các thành ngữ hay mới và các cụm động từ phổ biến.
1
Beginner
Bạn sẽ học từ vựng và ngữ pháp mới, ngay lập tức áp dụng sự hiểu biết đó trong cuộc đối thoại, tranh luận, thảo luận, vai trò chơi. Chúng tôi không cung cấp cho bạn nhiều bài tập viết, 70% thời gian giờ học sinh viên viết, nói chuyện và thực tập, 30% — giáo viên ôn và giải thích.
2
Elementary
Mục tiêu chính của khóa học này dạy bạn cách bắt đầu nói tiếng càng sớm càng tốt và cảm thấy thoải mái trong không gian nói tiếng Anh.
3
Pre-Intermediate
Bạn sẽ học cách sử dụng cấp so sánh và cấp cao nhất của các tính từ, mạo từ, động từ phương thức để diễn đạt nghĩa vụ, điều cấm, khả năng, giả định, nói về thói quen và trạng thái của mình trong quá khứ, cũng như sử dụng giọng bị động, tất cả các loại câu điều kiện và lời nói gián tiếp, sử dụng chính xác danh động từ và động từ nguyên thể.
4
Intermediate
Bạn sẽ học cách sử dụng cấp so sánh và cấp cao nhất của các tính từ, mạo từ, động từ phương thức để diễn đạt nghĩa vụ, điều cấm, khả năng, giả định, nói về thói quen và trạng thái của mình trong quá khứ, nói về thói quen và trạng thái của mình trong quá khứ, cũng như sử dụng giọng bị động, tất cả các loại câu điều kiện và lời nói gián tiếp, sử dụng chính xác danh động từ và động từ nguyên thể.
5
Upper-Intermediate
Bạn sẽ học cách sử dụng chính xác gần như tất cả các thì. Chúng ta hình thành các loại câu nghi vấn khác nhau, hiểu biết cách sử dụng trợ động từ chính xác, câu so sánh, biết về việc sử dụng tính từ như danh từ. Bạn sẽ học các cấu trúc với wish, sẽ biết cách phân biệt giữa used to, be used to, get used to.
6
Advanced
Bạn sẽ học cách sử dụng liên từ ( và từ khuếch đại, cụm động từ với get, sẽ biết cách phân biệt khi nào have là động từ chính, còn khi nào là trợ động từ. Việc sử dụng động từ phương thức để diễn đạt giả định và đoán, sự cho phép, nghĩa vụ, nhu cầu, đảo ngữ, giọng bị động và việc xây dựng câu phức tạp. Bạn sẽ học được các thành ngữ hay mới và các cụm động từ phổ biến.
Bạn sẽ học được:
 • Beginner
  Đếm, nói về quốc tịch, nói về màu sắc, nói về gia đình, đồ ăn và thức uống, nói về công việc của bạn, nói về một ngày bình thường của bạn, thảo luận các thể loại phim yêu thích của bạn, nói về quần áo, đặt phòng khách sạn và đặt hàng tại quán cà phê và nhà hàng. Cách sử dụng những thì Present Simple, Present Continuous, Past Simple, cách sử dụng to be ở thì hiện tại và quá khứ
 • Elementary
  Hiểu sự khác biệt giữa Present Simple, Present Continuous, Present Perfect và Past Simple, làm thế nào kế hoạch tương lai bằng be going to. Cách sử dụng cấp so sánh và cấp cao nhất của các tính từ, mạo từ, động từ phương thức để diễn đạt khả năng, sự cấm đoán, cơ hội. Sự giao tiếp về các chủ đề quen thuộc: gia đình, chỗ ở, công việc, lịch trình hàng ngày v.v.
 • Pre-Intermediate
  Đọc văn học chuyển thể bằng tiếng Anh. Sự giao tiếp về các chủ đề quen thuộc, cuộc nói chuyện với các người dân địa phương trong khi đi du lịch, việc mô tả sở thích và sự kiện cuộc sống của bạn, cuộc thảo luận bộ phim hoặc al-bum nhạc của một nhóm nhạc. Bạn sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình bằng một cách đúng và dễ dàng, nói chuyện bằng điện thoại, mua của hiệu thuốc, hỏi và giải thích đường. bạn sẽ có thể tham gia kiểm tra KET (Key English test).
 • Intermediate
  Xem các bộ phim bằng tiếng Anh trong bản gốc và hiểu được bản chất của nó thì không có hiểu biết các sự tinh tế đối thoại và các chi tiết. Thảo luận hầu hết tất cả các chủ đề bằng tiếng Anh, bày tỏ và biện giải ý kiến ​​của mình, mô tả mong muốn của bạn, hiểu các văn bản nhỏ bằng tai, đọc và viết các tin nhắn ngắn, bài luận và thư bằng một cách dễ dàng.
 • Upper-Intermediate
  Bày tỏ và biện giải ý kiến về bất kỳ chủ đề (du lịch, phỏng vấn, bảo vệ môi trường, sức khỏe, quảng cáo, v.v.), mô tả chi tiết ngoại hình của một người, đồ vật và sự kiện, đưa ra thí dụ. Bạn sẽ có thể nói chuyện với một người bản ngữ và phản ứng phù hợp theo bối cảnh của cuộc nói. Viết bài viết, bài luận và bức thư về các chủ đề khác nhau. Bạn có thể vượt qua kỳ thi FCE (First Certificate in English).
 • Advanced
  Nói chuyện tự nhiên với người bản ngữ làm ít lỗi, trong khi hiểu biết và truyền đạt ẩn ý nghĩa, mỉa mai hoặc các cảm xúc tiềm ẩn. Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, chọn từ đồng nghĩa phù hợp nhất, thích hợp sử dụng các thành ngữ. Đọc những cuốn sách khó trong bản gốc và xem phim.
 • Beginner
  Đếm, nói về quốc tịch, nói về màu sắc, nói về gia đình, đồ ăn và thức uống, nói về công việc của bạn, nói về một ngày bình thường của bạn, thảo luận các thể loại phim yêu thích của bạn, nói về quần áo, đặt phòng khách sạn và đặt hàng tại quán cà phê và nhà hàng. Cách sử dụng những thì Present Simple, Present Continuous, Past Simple, cách sử dụng to be ở thì hiện tại và quá khứ
 • Elementary
  Hiểu sự khác biệt giữa Present Simple, Present Continuous, Present Perfect và Past Simple, làm thế nào kế hoạch tương lai bằng be going to. Cách sử dụng cấp so sánh và cấp cao nhất của các tính từ, mạo từ, động từ phương thức để diễn đạt khả năng, sự cấm đoán, cơ hội. Sự giao tiếp về các chủ đề quen thuộc: gia đình, chỗ ở, công việc, lịch trình hàng ngày v.v.
 • Pre-Intermediate
  Đọc văn học chuyển thể bằng tiếng Anh. Sự giao tiếp về các chủ đề quen thuộc, cuộc nói chuyện với các người dân địa phương trong khi đi du lịch, việc mô tả sở thích và sự kiện cuộc sống của bạn, cuộc thảo luận bộ phim hoặc al-bum nhạc của một nhóm nhạc. Bạn sẽ bày tỏ suy nghĩ của mình bằng một cách đúng và dễ dàng, nói chuyện bằng điện thoại, mua của hiệu thuốc, hỏi và giải thích đường. bạn sẽ có thể tham gia kiểm tra KET (Key English test).
 • Intermediate
  Xem các bộ phim bằng tiếng Anh trong bản gốc và hiểu được bản chất của nó thì không có hiểu biết các sự tinh tế đối thoại và các chi tiết. Thảo luận hầu hết tất cả các chủ đề bằng tiếng Anh, bày tỏ và biện giải ý kiến ​​của mình, mô tả mong muốn của bạn, hiểu các văn bản nhỏ bằng tai, đọc và viết các tin nhắn ngắn, bài luận và thư bằng một cách dễ dàng.
 • Upper-Intermediate
  Bày tỏ và biện giải ý kiến về bất kỳ chủ đề (du lịch, phỏng vấn, bảo vệ môi trường, sức khỏe, quảng cáo, v.v.), mô tả chi tiết ngoại hình của một người, đồ vật và sự kiện, đưa ra thí dụ. Bạn sẽ có thể nói chuyện với một người bản ngữ và phản ứng phù hợp theo bối cảnh của cuộc nói. Viết bài viết, bài luận và bức thư về các chủ đề khác nhau. Bạn có thể vượt qua kỳ thi FCE (First Certificate in English).
 • Advanced
  Nói chuyện tự nhiên với người bản ngữ làm ít lỗi, trong khi hiểu biết và truyền đạt ẩn ý nghĩa, mỉa mai hoặc các cảm xúc tiềm ẩn. Sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, chọn từ đồng nghĩa phù hợp nhất, thích hợp sử dụng các thành ngữ. Đọc những cuốn sách khó trong bản gốc và xem phim.
Bảng giá
Sự học cá nhân trực tuyến - khóa học cơ bản
5 lớp học 1.720.000 VND/đăng ký 340.000 VND/buổi học (có hiệu lực 21 ngày)
10 lớp học 3.270.000 VND/đăng ký 320.000 VND/buổi học (giảm giá 5%) (có hiệu lực 42 ngày)
20 lớp học 6.210.000 VND/đăng ký 310.000 VND/buổi học (giảm giá 10%) (có hiệu lực 84 ngày)
40 lớp học 11.000.000 VND/đăng ký 270.000 VND/buổi học (giảm giá 20%) (có hiệu lực 168 ngày)
Tất cả tài liệu học tập đã bao gồm trong học phí
BeBest
Danh cho ngươi lơn
40 lớp học 104.400.00 VND/Giá thuê bao (VND) 4.176.000.00 VND
24 lớp học 127.600.00 VND/Giá thuê bao (VND) 3.062.400 VND
8 lớp học 162.400.00 VND/Giá thuê bao (VND) 1.299.200 VND
40 lớp học 81.200.00 VND/Giá thuê bao (VND) 3.248.000 VND
BeBest
Cho trẻ em
24 lớp học 116.000.00 VND/Giá thuê bao (VND) 2.784.000 VND
8 lớp học 127.600.00 VND/Giá thuê bao (VND) 1.020.000 VND
Mẫu liên hệ
Bằng cách nhấp vào nút Gửi, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân và đồng ý với chính sách bảo mật