Khóa học tiếng Anh cho IT

Chúng tôi sẽ giúp bạn quen, hiểu biết, và sử dụng tích cực các thuật ngữ IT trong khi nói và viết. Đó là cả các cấu trúc ngữ pháp cần thiết và các thành ngữ được sử dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin!
Be
Những đặc tính khóa học đàm thoại:
Khóa học diễn ra trực tuyến trong Zoom
Cường độ của các lớp học 2 lần một tuần
Thời gian khóa học 32 buởi học
Cho ai:
1
nhà phát triển;
2
nhà thiết kế;
3
nhà tiếp thị trực tuyến;
4
nhà quản lý dự án.
1
nhà phát triển;
2
nhà thiết kế;
3
nhà tiếp thị trực tuyến;
4
nhà quản lý dự án.
Bạn sẽ học được:
1
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết cách định hướng dễ dàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
2
Nâng cao kiến ​​thức của bạn trong lĩnh vực này: nghiên cứu thông tin về máy tính (phần cứng và phần mềm, cách sử dụng đúng), về các trang web (mục đích sử dụng, phân tích, sự phát triển, thiết kế và cấu trúc), về cơ sở dữ liệu (khái niệm cơ bản, quy trình xử lý dữ liệu, lưu trữ và phục hồi dữ liệu, cũng như các lợi ích của CSDL);
3
nói chuyện bình tĩnh với các đồng nghiệp nước ngoài về nhiệm vụ của bạn ở nơi làm việc, máy tính, trang web và cũng có thể dễ dàng đặt cuộc hẹn với họ;
4
Bạn sẽ biết giỏi thiết bị đa phương tiện, mạng Internet và các trình duyệt, quản trị hệ thống, hội nghị truyền hình, thương mại điện tử, giải quyết các vấn đề
1
Sau khi hoàn thành khóa học này, bạn sẽ biết cách định hướng dễ dàng trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
2
Nâng cao kiến ​​thức của bạn trong lĩnh vực này: nghiên cứu thông tin về máy tính (phần cứng và phần mềm, cách sử dụng đúng), về các trang web (mục đích sử dụng, phân tích, sự phát triển, thiết kế và cấu trúc), về cơ sở dữ liệu (khái niệm cơ bản, quy trình xử lý dữ liệu, lưu trữ và phục hồi dữ liệu, cũng như các lợi ích của CSDL);
3
nói chuyện bình tĩnh với các đồng nghiệp nước ngoài về nhiệm vụ của bạn ở nơi làm việc, máy tính, trang web và cũng có thể dễ dàng đặt cuộc hẹn với họ;
4
Bạn sẽ biết giỏi thiết bị đa phương tiện, mạng Internet và các trình duyệt, quản trị hệ thống, hội nghị truyền hình, thương mại điện tử, giải quyết các vấn đề
Chương trình khóa học
Tất cả các khía cạnh và bài tập đều nhằm mục đích cải thiện kỹ năng giao tiếp, viết và nghe của học sinh, cũng như hòa nhập nhanh hơn vào môi trường IT thông qua sự phát triển kỹ năng nói. Đó là có ý nghĩa rằng học sinh ngay sau lớp học đầu tiên sẽ có khả năng giao tiếp trôi chảy và dễ dàng về các chủ đề liên quan đến lĩnh vực này.
Những chủ đề khóa học:
- Viết CV
- Các từ viết tắt và ý nghĩa của chúng nó trong IT
- Các сơ sở của lập trình
- Sự sáng tạo phần mềm
- Làm việc trong lĩnh vực IT : thư tín kinh doanh, truyền thông
Khóa học được phát triển cho sinh viên, còn cụ thể là cho các mục tiêu và nhiệm vụ của sinh viên. Do đó, các chủ đề của khóa học phụ thuộc vào hình thức khóa học và trình độ học tiếng Anh.
Bảng giá
Sự học cá nhân trực tuyến - khóa học cơ bản
5 lớp học 1.720.000 VND/đăng ký 340.000 VND/buổi học (có hiệu lực 21 ngày)
10 lớp học 3.270.000 VND/đăng ký 320.000 VND/buổi học (giảm giá 5%) (có hiệu lực 42 ngày)
20 lớp học 6.210.000 VND/đăng ký 310.000 VND/buổi học (giảm giá 10%) (có hiệu lực 84 ngày)
40 lớp học 11.000.000 VND/đăng ký 270.000 VND/buổi học (giảm giá 20%) (có hiệu lực 168 ngày)
Tất cả tài liệu học tập đã bao gồm trong học phí
BeBest
Danh cho ngươi lơn
40 lớp học 104.400.00 VND/Giá thuê bao (VND) 4.176.000.00 VND
24 lớp học 127.600.00 VND/Giá thuê bao (VND) 3.062.400 VND
8 lớp học 162.400.00 VND/Giá thuê bao (VND) 1.299.200 VND
40 lớp học 81.200.00 VND/Giá thuê bao (VND) 3.248.000 VND
BeBest
Cho trẻ em
24 lớp học 116.000.00 VND/Giá thuê bao (VND) 2.784.000 VND
8 lớp học 127.600.00 VND/Giá thuê bao (VND) 1.020.000 VND
Mẫu liên hệ
Bằng cách nhấp vào nút Gửi, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân và đồng ý với chính sách bảo mật